Posiedzenie Komisji Rewizyjnej – 16 września 2019 r.