Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – 9 września 2019 r.