Posiedzenie Komisji Społecznej, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych – 11 września 2019 r.