Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – 26 sierpnia 2019 r.