Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – 5 sierpnia 2019 r.