Posiedzenie Komisji Społecznej, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych – 24 lipca 2019 r.