Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – 23 lipca 2019 r.