Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – 26 czerwca 2019 r.