X Sesja Rady Powiatu Działdowskiego – 29 czerwca 2019 r.