Posiedzenie Komisji Społecznej, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych – 25 czerwca 2019 r.