Posiedzenie Komisji Rewizyjnej – 26 czerwca 2019 r.