Posiedzenie Komisji Rewizyjnej – 10 czerwca 2019 r.