Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – 12 czerwca 2019 r.