Posiedzenie komisji Planowania Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu- 29 maja 2019 r.