Posiedzenie Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Bezpieczeństwa Publicznego – 30 maja 2019 r.