Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – 22 maja 2019 r.