Posiedzenie Komisji Społecznej, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych – 21 maja 2019 r.