Posiedzenie Komisji Planowania Budżetu, Finansów oraz Gospodarowania Mieniem Powiatu – 23 kwietnia 2019 r.