Posiedzenie Komisji Rewizyjnej – 25 kwietnia 2019 r.