Posiedzenie Komisji Społecznej, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych – 11 kwietnia 2019 r.