Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – 10 kwietnia 2019 r.