Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – 26 marca 2019 r.