Posiedzenie Komisji Planowania Budżetu, Finansów oraz Gospodarowania Mieniem Powiatu – 20 marca 2019 r.