Posiedzenie Komisji Społecznej, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych – 18 marca 2019 r.