Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu –13 marca 2019 r.