Posiedzenie doraźnej Komisji do opracowania zmian Statutu Powiatu Działdowskiego – 8 marca 2019 r.