Posiedzenie Komisji Planowania Budżetu, Finansów oraz Gospodarowania Mieniem Powiatu – 27 lutego 2019 r.