Posiedzenie Komisji Rewizyjnej – 25 lutego 2019 r.